ศาลย่ามุกย่าจัน

เทพกระษัตรี

ศาลหลังใหม่ ท้าวเทพกษัตริย์ตรี ท้าวศรีสุนทร จัดสร้างบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่
ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ