ศาลย่ามุกย่าจัน

เทพกระษัตรี

ศาลหลังใหม่ ท้าวเทพกษัตริย์ตรี ท้าวศรีสุนทร จัดสร้างบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์ถลางชนะศึก

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
ศาลเจ้าเป๋าก๋ง เนินเขาป่า
วัดมงคลนิมิตร
ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลหลักเมืองท่าเรือ (ศาลแม่ดวง)