วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)

ศรีสุนทร

Sleeping Buddha

วัดศรีสุนทร หรือ วัดบ้านพอน หรือ วัดบ้านลิพอน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 บรรยากาศร่มรื่น มีพระนอนองค์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
วัดมงคลนิมิตร
สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
ศาลเจ้าเป๋าก๋ง เนินเขาป่า