วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)

ศรีสุนทร

Sleeping Buddha

วัดศรีสุนทร หรือ วัดบ้านพอน หรือ วัดบ้านลิพอน ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 บรรยากาศร่มรื่น มีพระนอนองค์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง (ศาลแม่ย่านางเรือ)
สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
ศาลย่ามุกย่าจัน
ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด
วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)