วัดสิริสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา)

ฉลอง

The Monk of Five Reigns

แหล่งปฏิบัติธรรมหลวงปู่สุภา ถนุตศรีโล เกจิชื่อดัง 5 แผ่นดิน ไว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล มีพิพิธภัณฑ์ศรีสุภารามจัดแสดงประวัติของหลวงปู่สุภา สำหรับการเดินทางมายังวัดสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา)

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าเป๋าก๋ง เนินเขาป่า
ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด
วัดมงคลนิมิตร
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)
สุคโต