คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)
วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา