คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก (ศาลแม่สร้อยแก้ว)
อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด
วัดพระนางสร้าง
คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)