วัดพระนางสร้าง

เทพกระษัตรี

The Oldest Template in Phuket with 500+ Years of History

วัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2301 พระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก 3 องค์ เรียกว่า "พระในพุง" ซึ่งอยู่ในพระอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ 3 องค์อีกชั้นหนึ่ง ตำนานนางเลือดขาวแห่งเมืองนครศรีต้องโทษถึงประหารชีวิตเพราะโดนกลั่นแกล้ง พระนางจึงได้ขอไปกราบนมัสการพระบรมธาตุที่ศรีลังกา ขากลับพระนางได้แวะไปเกาะภูเก็ต และได้สร้างวัดแล้วค่อยเดินทางกลับไปรับโทษประหารชีวิต พระโลหิตที่ไหลออกมาแทนที่จะเป็นสีแดงกลับกลายเป็นสีขาวไหลเป็นทาง พระนางจึงได้รับการขนานนามว่า "พระนางเลือดขาว" และเรียกวัดที่ภูเก็ตว่า "วัดพระนางสร้าง"

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอพรให้ปลอดภัย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)
ศาลเจ้าบางเหนียว
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม