วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)

สาคู

The Spiritual Center of Sakhu

วัดที่เก่าแก่ เป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมความศรัทธาของชาวตำบลสาคู “พ่อท่านหนังเสือ” องค์พระเก่าแก่แห่งวัดนี้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระธุดงด์มาจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ผ่านมาวัดนี้จะต้องแวะมาสักการะบูชาและขอพร

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)
ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
ศาลเจ้าเทียนเต๊กต๋อง