วัดม่วงโกมารภัจจ์

เทพกระษัตรี

The Training Ground for the War

พระพุทธรูปปูนปั้นครี่งท่อนสกุลช่างถลาง ต้นทึงต้นทังเป็นที่ฝังสมบัติทำบุญเซียมซีประวัติศาสตร์ที่เดียวในภูเก็ต เป็นวัดร้างอยู่ในความดูแลของวัดพระนางสร้าง ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพระภิกษุสมัยราชกาลที่ 5 ยังคงสถิตดูแลปกป้องวัดและมีวิญญาณของหลวงปู่ทองสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปครึ่งองค์ ชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า วัดก่อนสงครามศึกถลาง พ.ศ. 2328 เจ้าเมืองถลางได้ใช้ลานวัดม่วงโกมารภัจจ์ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหาร ฝึกการเคี่ยวน้ำมัน ลงยันต์ทหาร ฝึกซ้อมรำกริช ฝึกผสมดินปืน มีบ่อน้ำ 2 บ่อ บ่อหนึ่งแช่ว่านยาสมุนไพรให้ทหารอาบน้ำเพื่อการอยู่ยงคงกระพัน วัดม่วงโกมารภัจจ์จึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
ศาลเจ้าเป๋าก๋ง เนินเขาป่า
ศาลเจ้าจ้อสู่ก๋งนาคา “ฮุนจ่องอ๊าม”
ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)