วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)

ฉลอง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดม่วงโกมารภัจจ์
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)
วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต