วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)

ฉลอง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
วัดพระนางสร้าง
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)