วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

ฉลอง

Bullet-Proof Blessing of Rev. Cham

วัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต หลวงพ่อแช่มผู้ช่วยเหลือชาวบ้านในการต่อสู้กับพวกอั้งยี่ที่ คิดกบฎเมืองภูเก็ตจนสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2419 ในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อ หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม เจ้าอาวาสวัดในสมัยต่อมาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตโดยทั่วไป

*🙏 ต้องขอ 🙏*

แคล้วคลาด

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดพระนางสร้าง
อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)