ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
วัดพระนางสร้าง
วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง อ๊ามหล่อโรง