ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง)
ศาลหลักเมืองท่าเรือ (ศาลแม่ดวง)
คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต