ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่

ศรีสุนทร

Dr. Angel's Blessings for Good Health and the Fight Against Diseases

ฉายาของท่านคือหมอเทวดา หากต้องการขอพรด้านสุชภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แนะนำให้มาสักการะ ท่านที่อ๊ามท่าเรือ สร้างกำลังใจให้พร้อมสู้กับความจำป่วยต่างๆ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าเทียนเต๊กต๋อง
ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก (ศาลแม่สร้อยแก้ว)
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
สุคโต