ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่

ศรีสุนทร

Dr. Angel's Blessings for Good Health and the Fight Against Diseases

ฉายาของท่านคือหมอเทวดา หากต้องการขอพรด้านสุชภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แนะนำให้มาสักการะ ท่านที่อ๊ามท่าเรือ สร้างกำลังใจให้พร้อมสู้กับความจำป่วยต่างๆ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
ศาลเจ้าบางเหนียว
วัดพระนางสร้าง
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)