ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

Just Before Hiking Up to Khao Rang

พระพุทธเจ้าทั้ง 3 องค์ (ซำแซจูฮุด) คือ มอเซ็กก้ามอนิฮุด พระนำมอออมิโถฮุด และพระนำมอเอ้วซือฮุด และเจ้าแม่กวนอิม ไต้ซือจีผอสัด เต่จงอ๋องผอสัด มิเต็กฮุดผอสัด เป็นต้น ซุ้มด้านนอกหน้าศาลเจ้าจะมี ตั๋วบูชาของฮกเต็กเจี่ยสิน (ปุนเถากง) ขึ้นมาตรงบันได ด้านขวาของศาลเจ้าคือ ตั๋วบูชาขององค์เทพเจ้าอุ้ยท้อผอสัด ด้านซ้ายเป็นตั๋วบูชาขององค์เต่จงอ๋องผ่อสัด ตรงกลางเป็นสระน้ำมีสะพานที่มีลวดลายโป๊ยเซียน ภายในห้องโถงจะมี 18 อรหันต์ ประทับอยู่ ข้างละ 8 องค์ ชุดละ 3 องค์ และมีท้าว 4 จุตโลกบาลประดิษฐานอยู่ตรงมุม บน ของทั้ง 4 ทิศ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ไหว้องค์กวนอิมโพธิสัตว์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และให้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองเลพัง (ศาลเจ้าแม่เกษิณี)
ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
วัดมงคลนิมิตร
ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก (ศาลแม่สร้อยแก้ว)
ศาลพ่อตาโต๊ะหินขาว (เกาะสิเหร่)