ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)

เชิงทะเล

The Trinity of Chinese Gods (Black, Red, Green)

ศาลเจ้าเก่าแก่ ศูนย์รวมจิตใจของชาวภูเก็ตตำบลเชิงทะเล เป็นที่ประดิษฐานของพระเฮงหู้ (ใบหน้าสีดำ) พระจู้หู้ (ใบหน้าสีแดง) และ พระหลุยหู้ (ใบหน้าสีเขียว) โดยรวมเรียกกันว่า “ส่ามอ๋องหู้” ซึ่งแปลว่า เจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองจีน

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง อ๊ามหล่อโรง
วัดสิริสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
ศาลเจ้าเป๋าก๋ง เนินเขาป่า