ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)

เชิงทะเล

The Trinity of Chinese Gods (Black, Red, Green)

ศาลเจ้าเก่าแก่ ศูนย์รวมจิตใจของชาวภูเก็ตตำบลเชิงทะเล เป็นที่ประดิษฐานของพระเฮงหู้ (ใบหน้าสีดำ) พระจู้หู้ (ใบหน้าสีแดง) และ พระหลุยหู้ (ใบหน้าสีเขียว) โดยรวมเรียกกันว่า “ส่ามอ๋องหู้” ซึ่งแปลว่า เจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองจีน

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)
วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย