ศาลเจ้าแสงธรรม

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

From Family's Shrine to a Holy Guide for All

ศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์แห่งสายตระกูลตันหล่วนแจ้ (ตัณฑเวส) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่ตระกูลนับถือ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะกันของญาติมิตร ภาพวาดฝาผนังตามกำแพงสไตล์การ์ตูนจีน ฝาผนังจะมีภาพเขียนโบราณ เล่าเรื่องราว ซิยินกุ้ย แห่งราชวงศ์กุ้ง อันเป็นตำนานแห่งอดีตของ เทพอ๋องซุนต่ายสาย และป้ายพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้ทันคน

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
วัดแขนน (เจดีย์โบราณ)