ศาลเจ้าจ้อสู่ก๋งนาคา “ฮุนจ่องอ๊าม”

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

อ๊ามโก้ยเส้งอ๋อง บางเหนียว
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)
วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่