วัดพระทอง (วัดพระผุด)

เทพกระษัตรี

The Temple with Half Golden Buddha

ชมพระพุทธรูปทองคำที่ผุดขึ้นมาครึ่งองค์ ที่โผล่เพียงพระเกตุมาลาขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ 1 ศอก และ “พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง” เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ต

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลหลักเมืองท่าเรือ (ศาลแม่ดวง)