ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)
อ๊ามโก้ยเส้งอ๋อง บางเหนียว
ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
ศาลเจ้าพ่อโต๊ะแซะ (เขารัง)