ศาลพ่อตาโต๊ะหินขาว (เกาะสิเหร่)

รัษฎา

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าจ้อสู่ก๋งนาคา “ฮุนจ่องอ๊าม”
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)