ศาลพ่อตาโต๊ะหินขาว (เกาะสิเหร่)

รัษฎา

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง (ศาลแม่ย่านางเรือ)
วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)
ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)