ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต

ฉลอง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด
ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง
ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)
ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก (ศาลแม่สร้อยแก้ว)
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)