ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง (ศาลแม่ย่านางเรือ)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

Fishermen's Favorite Before Journey

ท่านเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาด รู้การณ์ล่วงหน้า และแม่นยำเรื่องทำนายดินฟ้าอากาศ ชาวประมงจึงนับถือท่านในการเดินเรือ ชาวภูเก็ตนิยมกราบไหว้ท่านด้วยความเคารพ หวังให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้ปลอดภัยจากอุปสรรคทางน้ำทุกรูปแบบ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
วัดพระนางสร้าง
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง