ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง (ศาลแม่ย่านางเรือ)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

Fishermen's Favorite Before Journey

ท่านเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาด รู้การณ์ล่วงหน้า และแม่นยำเรื่องทำนายดินฟ้าอากาศ ชาวประมงจึงนับถือท่านในการเดินเรือ ชาวภูเก็ตนิยมกราบไหว้ท่านด้วยความเคารพ หวังให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้ปลอดภัยจากอุปสรรคทางน้ำทุกรูปแบบ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)