ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)

รัษฎา

Samkong Shrine

อ๊ามสามกอง (ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู้) หรือ สำนักส่านกอง อวิ๋นซานกอง (ส่ามกอง ฮุนส่านเก้ง) ตัวศาลเจ้าเดิมเป็นพื้นปูนกั้นสังกะสี มุงหลังคาจากเสาไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสีและเปลี่ยนเป็นเสาปูน ในช่วงปี พ.ศ. 2500 เศษและบูรณะจนเป็นปัจจุบัน

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาและความก้าวหน้าของอาชีพการงาน

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)
วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)