ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง อ๊ามหล่อโรง

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

The Monk that Will Protect You from the Unexpected

จ๊อสู่ก๊องเป็นนักบวช ผู้ที่กราบไหว้เชื่อว่า ท่านจะช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยอันตายต่างๆได้ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งอ๊ามแห่งนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์จ๊อสู่ก๊องมาก จึงอัญเชิญท่านเป็นองค์ประธานอ๊ามจนถึงปัจจุบัน

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้พ้นจากภัยอันตราย อุบัติเหคุทั้งหลายทั้งปวง

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง อ๊ามหล่อโรง
คุรุดวาราสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์ภูเก็ต)
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)