ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง อ๊ามหล่อโรง

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

The Monk that Will Protect You from the Unexpected

จ๊อสู่ก๊องเป็นนักบวช ผู้ที่กราบไหว้เชื่อว่า ท่านจะช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยอันตายต่างๆได้ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งอ๊ามแห่งนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์จ๊อสู่ก๊องมาก จึงอัญเชิญท่านเป็นองค์ประธานอ๊ามจนถึงปัจจุบัน

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้พ้นจากภัยอันตราย อุบัติเหคุทั้งหลายทั้งปวง

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
ศาลเจ้าซัมส้านเทียนเฮวกึ๋ง (ศาลแม่ย่านางเรือ)
ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ
ศาลหลักเมืองเลพัง (ศาลเจ้าแม่เกษิณี)
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)