ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ

เกาะแก้ว

Guan Yu for Prosperity and Business

เทพเจ้ากวนอูขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ จีงเป็นที่เคารพนับถือทั้งในกลุ่มนักธุรกิจและนักบริหาร หากมาภูเก็ตแนะนำให้ไปกราบไหว้ท่าน บารีมีของท่านจะช่วยส่งเสริมด้านการงานและการทำธุรกิจ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

เสริมการงานและธุรกิจ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดพระทอง (วัดพระผุด)
อ๊ามโก้ยเส้งอ๋อง บางเหนียว
ศาลพ่อตาโต๊ะหินขาว (เกาะสิเหร่)
ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ