อ๊ามโก้ยเส้งอ๋อง บางเหนียว

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ
ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
ศาลเจ้าเป๋าก๋ง เนินเขาป่า
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)
ศาลเจ้าพ่อโต๊ะแซะ (เขารัง)