ศาลเจ้ากะทู้ ไล่ทู้เต้าโบ้เก้ง อ๊ามในทู

กะทู้

Shrine Full of Chinese Angels

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตที่สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน ตามประวัตินั้นในสมัยที่มีชาวจีนเป็นจำนวนมากเข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ในภูเก็ตได้เกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจากเมืองจีนที่มาทำการแสดงที่บ้านกะทู้เกรงว่าอาจเป็นเพราะพวกตนไม่ได้ถือศีลกินผักตามที่เคยปฏิบัติกันมาที่ประเทศจีน พวกเขาจึงได้จัดพิธีถือศีลกินผักขึ้น 9 วัน 9 คืน ตามความเชื่อที่มีมา รวมทั้งช่วยกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย หลังจากนั้นโรคร้ายก็หายไป ชาวบ้านกะทู้เกิดความเลื่อมใสจึงศรัทธา จัดให้มีพิธีถือศีลกินผักต่อเนื่องกันมา จากนั้นไม่นานประเพณีถือศีลกินผักก็แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ขอพรองค์เล่าเอี้ย (เตี๋ยนฮู้หง่วนโส่ย)ให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดเกาะสิเหร่
วัดศรีสุนทร (วัดลิพอน)
ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต
วัดสิริสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา)