ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

The Main Shrine of Phuket Vegetarian Festival

หนึ่งในศูนย์รวมพลังความศรัทธาแห่งสำคัญของภูเก็ต ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยหรือจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เดิมตั้งอยู่ที่ซอยรมณีย์แต่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจึงย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันในซอยภูธรและนับเป็นศาลเจ้าหลักในเทศกาลถือศีลกินผัก ในแต่ละปีจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองเป็นขบวนใหญ่ ม้าทรงและคนทั่วไปที่มีความศรัทธากว่า 2,000 คน โดยเชื่อว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์น่าหวาดเสียวของบรรดาม้าทรงนั้นเป็นเหมือนการช่วยรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักนั่นเอง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

อธิษฐานขอพรให้มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรง

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
ศาลหลักเมืองท่าเรือ (ศาลแม่ดวง)
สุคโต
ศาลเจ้าบางเหนียว