ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

Ma Wu Wang Shrine

เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าหม่าอู่หวาง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นศาลเจ้าขนาดกลางและมีความสวยงามมาก

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ขอให้พ้นอันตรายและหายจากโรคภัยต่างๆ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต
ศาลหลักเมืองท่าเรือ (ศาลแม่ดวง)