ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

The Unique Stature of Guanyin

สร้างแบบจีนฮกเกี๊ยน สมัยก่อนเกาะภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากต่อมามีนายเหมืองและมีแรงงานชาวจีนที่อพยพเข้ามาหางานทำและนำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาด้วยเช่น อาหาร การแต่งกาย วิถีชีวิตแบบจีนในยุคสมัยร้อยกว่าปีล่วงมา และส่วนของศาสนาจิตศรัทธาและความเชื่อนี้เองจึงทำให้มีการแกะสลักและอัญเชิญเทพเจ้าต่างๆของจีนเข้ามาอย่างแพร่หลายซึ่งรวมไปถึงคณะงิ้วแต้จิ่วที่มาพร้อมกับประเพณีการถือศีลกินเจซึ่งได้รับการสืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้ องค์เจ้าแม่กวนอิมประจำอ๊ามจ้อซูก้งเป็นรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมมีความเก่าแก่และคงความแปลกไม่เหมือนที่ไหน ที่นี้เป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่ถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาด

*🙏 ต้องขอ 🙏*

เป็นที่พึ่งทางใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง อ๊ามหล่อโรง
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)
ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง
ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)