ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

The Unique Stature of Guanyin

สร้างแบบจีนฮกเกี๊ยน สมัยก่อนเกาะภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากต่อมามีนายเหมืองและมีแรงงานชาวจีนที่อพยพเข้ามาหางานทำและนำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาด้วยเช่น อาหาร การแต่งกาย วิถีชีวิตแบบจีนในยุคสมัยร้อยกว่าปีล่วงมา และส่วนของศาสนาจิตศรัทธาและความเชื่อนี้เองจึงทำให้มีการแกะสลักและอัญเชิญเทพเจ้าต่างๆของจีนเข้ามาอย่างแพร่หลายซึ่งรวมไปถึงคณะงิ้วแต้จิ่วที่มาพร้อมกับประเพณีการถือศีลกินเจซึ่งได้รับการสืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้ องค์เจ้าแม่กวนอิมประจำอ๊ามจ้อซูก้งเป็นรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมมีความเก่าแก่และคงความแปลกไม่เหมือนที่ไหน ที่นี้เป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่ถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาด

*🙏 ต้องขอ 🙏*

เป็นที่พึ่งทางใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลย่ามุกย่าจัน
สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิศดาร
วัดพระทอง (วัดพระผุด)
ศาลเจ้าจ้อสู่ก๋งนาคา “ฮุนจ่องอ๊าม”
ศาลเจ้ากะทู้ ไล่ทู้เต้าโบ้เก้ง อ๊ามในทู