ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ

เกาะแก้ว

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา
วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)