ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ

เกาะแก้ว

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)