พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)

กะรน

Big Buddha Sitting on Top of the Hill

ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด พระพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง มีความกว้าง : 25.45 เมตร ความสูง: 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนสีขาวหยกพม่าน้ำหนักของหินอ่อนหยกสีขาว 135 ตัน 2,500 ตารางเมตร

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
ศาลเจ้าจ้อซูก้ง (ฮกหงวนก้ง)
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต
วัดเกาะสิเหร่