พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)

กะรน

Big Buddha Sitting on Top of the Hill

ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด พระพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง มีความกว้าง : 25.45 เมตร ความสูง: 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนสีขาวหยกพม่าน้ำหนักของหินอ่อนหยกสีขาว 135 ตัน 2,500 ตารางเมตร

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้ากะทู้ ไล่ทู้เต้าโบ้เก้ง อ๊ามในทู
ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา