ศาลเจ้าบางเหนียว

เมืองเก่า-นครภูเก็ต

The Shrine of Dragons Since 1934

ศาลเจ้าบางเหนียวเป็นศาลเจ้าสำคัญอีกแห่งสำหรับเทศกาลถือศีลกินผัก ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ภายในศาลเจ้ามีสีสันสะดุดตาพร้อมภาพวาดบนผนังเป็นสัตว์นำโชคของจีน ตามเสามีรูปปั้นมังกรเกี่ยวพันกันอย่างสวยงาม

*🙏 ต้องขอ 🙏*

ไหว้องค์เทพส่ามต๋องอ๋อง หรือส่ามจ๋องอ๋อง ไหว้เพื่อขอให้ท่านประทานพรบารมีให้พบกับความสำเร็จ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ค้าขายร่ำรวย

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
วัดแขนน (เจดีย์โบราณ)
วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
ศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะถ่าหมี สะปำ
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง