ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)
อ๊ามโก้ยเส้งอ๋อง บางเหนียว
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)
ศาลเจ้าท่าเรือ โป่เซ้งไต่เต่