ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดมงคลวราราม (วัดในยาง)
อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น สะปำ
ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)